Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHomeObjektif SSM:
 
Satu sistem Sumber Manusia yang akan digunakan oleh kesemua 13 Kementerian bagi memastikan Maklumat Peribadi dan Rekod Perkhidmatan warga perkhidmatan awam sentiasa kemaskini bagi memudahkan proses pembayaran gaji & kemudahan-kemudahan lain.
​SSM akan menggantikan sepenuhnya sistem Pengurusan Sumber Manusia dan sistem Pembayaran gaji (Payroll) yang sedia ada.
​Mengelakkan duplikasi proses serta memudahkan lagi perkhidmatan - perkhidmatan berkaitan seperti permohonan elaun-elaun dan perkhidmatan-perkhidmatan kewangan yang lain. ​Bertujuan supaya setiap Kementerian / Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan Rekod Perkhidmatan adalah dikemaskinikan secara proaktif.
  
       

SSM_CM_Announcement_IOS15_BM_v1.0.png       

               

                           

               

               Attendance Mobile Latest.png