Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan

  
  
  
  
SPJPA 17-2004.pdfPindaan Peraturan Tambang Penerbangan Bagi Pegawai Kontrak Dalam Perkhidmatan Awam NBD9/25/2017 9:39 AM2004
SPJPA 08-2012.PDFSokongan Penetapan Jawatan, Lantikan Pekerja Gaji Hari ke Perkhidmatan Open Vote (peruntukan berulang-ulang), Penyambungan/Pembaharuan Perkhidmatan Sebulan Ke Sebulan, dan Penyambungan/Pembaharuan Perkhidmatan Kontrak7/12/2017 11:00 AM2012
SPJPA 31-2000.pdfPeraturan Untuk Mendiami Rumah-Flat Dibawah Kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam-Kementerian-Jabatan Yang Berkenaan8/16/2018 9:23 AM2000
SPJPA 04-2006.pdfLarangan Pemiliharaan Burung Di Kawasan Perumahan 8/21/2017 9:02 AM2006
SPJPA 14-2014.pdfPeraturan Mendiami Rumah Kerajaan Di Bawah Kawalan Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan7/11/2017 4:31 PM2014
SPJPA 10-2014.pdfUrusan-Urusan Persaraan & Menamatkan Perkhidmatan 7/11/2017 4:31 PM2014
SP JPA 08-2019.pdfKeputusan Peperiksaan Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:31 AM2019
SP JPA 07-2019.pdfKeputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:30 AM2019
SP JPA 06-2019.pdfPeperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Tahun 20192/2/2019 3:18 PM2019
SP JPA 05-2019.pdfPeperiksaan Undang-Undang AM Negara Brunei Darussalam Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Section B bagi Tahun20192/2/2019 3:17 PM2019
SP JPA 04-2019.pdfPeperiksaan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20192/2/2019 3:15 PM2019
SPJPA 15-2000.pdfPeperiksaan Kerani-Kerani Rendah8/15/2018 11:10 AM2000
SPJPA 14-2000.pdfKertas- 1. Perintah-Perintah Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan, 2. Peraturan-Peraturan Kewangan8/15/2018 11:10 AM2000
SPJPA 03-2000.pdfKeputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 19998/7/2018 2:22 PM2000
SPJPA 26-2002.pdfPerubahan Syarat-Syarat Kelayakan Masuk Ke Jawatan Kerani Tingkat I-Penolong Pentadbir-Kerani Tingkatan II8/6/2018 11:41 AM2002
SPJPA 23-2002.pdfPeperiksaan Pegawai Perkhidmatan Pentadbiran Brunei (BAS) Dan Pegawai Kanan Kerajaan B2-B2 EB38/6/2018 11:38 AM2002
SPJPA 05-2002.pdfPeperiksaan Pegawai Perkhidmatan Pentadbiran Brunei (BAS) Dan Pegawai Kanan Kerajaan8/4/2018 10:52 AM2002
SPJPA 03-2002.pdfKeputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendan Bagi Tahun 20018/4/2018 10:51 AM2002
SPJPA 12-2018.pdfKeputusan Peperiksaan Melayu Islam Beraja bagi Bulan Mei 20187/26/2018 3:59 PM2018
SPJPA 11-2018.pdfKeputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi7/26/2018 3:58 PM2018
SPJPA 08-2018.pdfKeputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20177/26/2018 3:57 PM2018
SPJPA 07-2018.pdfPeperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20187/26/2018 3:56 PM2018
SPJPA 06-2018.pdfPeperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) 20187/26/2018 3:55 PM2018
SPJPA 05-2018.pdfKeputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam Section C & Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Section B7/26/2018 3:54 PM2018
SPJPA 04-2018.pdfKeputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Disember 20177/26/2018 3:53 PM2018
SPJPA 02-2018.pdfSkim Latihan Dalam Perkhidmatan Sebarang Laut Bagi Sesi Akademik 2018/20197/26/2018 3:50 PM2018
SPJPA 01-2018.pdfBengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20187/26/2018 3:18 PM2018
SPJPA 01-2017.pdfKeputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20165/19/2018 10:45 AM2017
SPJPA 25-2004.pdfPeperiksaan Pegawai Perkhidmatan Pentadbiran Brunei (BAS) Dan Pegawai-Pegawai Kerajaan Dalam Tanggagaji B2-B2 EB310/18/2017 8:36 AM2004
SPJPA 12-2004.pdfPeperiksaan Kerani-Kerani Rendah9/25/2017 9:33 AM2004
1 - 30Next