Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi dan Tujuan Strategik

​ VISI

MENUJU KE ARAH PERKHIDMATAN AWAM YANG INOVATIF, DINAMIK DAN PROGRESIF

 

  • “Inovatif” Inspirasi pegawai dan kakitangan untuk menjana dan merumuskan ide-ide baru, rancangan dan untuk menggerakkan Perkhidmatan Awam ke dimensi produktiviti dan keberkesanan yang lebih tinggi.

 

  • “Dinamik” Inisiatif dan kesediaan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan dasar, proses dan prosedur sistem pentadbiran dalam memastikan urustadbir yang baik dan berterusan di dalam Perkhidmatan Awam.

 

  • “Progresif” Usaha pegawai dan kakitangan yang berterusan untuk mengurus, merancang dan membangun sumber manusia untuk melangkah ke hadapan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya; untuk sentiasa membuat penambahbaikan yang menyokong inisiatif Jabatan dalam menggubal dan melaksanakan dasar-dasar.


MISI

UNTUK MENYEDIAKAN PERANCANGAN BERSISTEMATIK, PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA YANG KOMPETEN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

 

  • Misi ini adalah untuk menyediakan perancangan yang bersistematik, pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang kompeten dalam Perkhidmatan Awam agar dapat membantu dalam mencapai wawasan negara.Tujuan Strategik

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2016-2020

Pelan Strategik 2016-2020.jpg