Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
sp result pkkr 2020.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Tahun 20202/8/2021 10:11 AM
SP JPA 01-2020.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20191/22/2020 11:17 AM
SP JPA 02-2020.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20201/22/2020 11:26 AM
SP JPA 03-2020.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam3/16/2020 3:37 PM
SPJPA 9-2020.pdf
  
Pembatalan Peperiksaan Perkhidmatan Awam3/16/2020 3:40 PM
SPJPA 10-2020.pdf
  
Penutupan Kelab Perkhidmatan Awam, Kampong Mentiri3/16/2020 3:40 PM
SP JPA 04-2020.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20203/16/2020 3:56 PM
SP JPA 05-2020.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20203/16/2020 4:00 PM
SP 11-2020.pdf
  
Permohonan Cuti-Cuti Yang Memerlukan Kebenaran Keluar Negeri3/19/2020 7:57 AM
SP JPA Bil 12-2020.pdf
  
Perlaksanaan 'Business Continuity Plan' (BCP) Jabatan Perkhidmatan Awam3/21/2020 11:03 AM
SP JPA BIL 13-2020 (SKIM LDP SEBERANG LAUT BAGI SESI AKADEMIK 2020-2021).pdf
  
Skim LDP Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2020/20214/28/2020 12:16 PM
SP JPA BIL 14-2020 (SKIM LDP DALAM NEGERI BAGI SESI AKADEMIK 2020-2021).pdf
  
Skim LDP Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2020/20214/28/2020 12:19 PM
SP 16-2020 Pembatalan Exam.pdf
  
Pembatalan Peperiksaan Perkhidmatan Awam5/14/2020 10:25 AM
SPJPA Bil 15-2020_Kuasa Menandatangani.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 15-20205/16/2020 1:13 PM
SP JPA Bil 17-2020.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 17-20206/17/2020 4:30 PM
SP JPA Bil 18-2020.pdf
  
Pembukaan Semula Kaunter Utama JPA7/4/2020 4:25 PM
Surat Pemberitahuan Bil 23-2020 PKKR 2020.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20208/27/2020 2:07 PM
Surat Pemberitahuan JPA Bil 24-2020 Keputusaan Peperiksaan GO dan FR Bagi bulan Ogos 2020.pdf
  
Keputusaan Peperiksaan GO dan FR Bagi bulan Ogos 20209/7/2020 2:08 PM
SP JPA 02-2019.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2019-2020)2/2/2019 3:09 PM
SP JPA 03-2019.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Bagi Sesi Akademik 2019-20202/2/2019 3:10 PM
SP JPA 04-2019.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20192/2/2019 3:15 PM
SP JPA 05-2019.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang AM Negara Brunei Darussalam Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Section B bagi Tahun20192/2/2019 3:17 PM
SP JPA 06-2019.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Tahun 20192/2/2019 3:18 PM
SP JPA 07-2019.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:30 AM
SP JPA 08-2019.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:31 AM
SP JPA 12-2019.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 12-20191/22/2020 11:10 AM
SP JPA 13-2019.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 13-20191/22/2020 11:11 AM
SP JPA 23-2019.pdf
  
Makluman JPA Bertukar Alamat1/22/2020 11:12 AM
SPJPA 01-2018.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20187/26/2018 3:18 PM
SPJPA 02-2018.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Sebarang Laut Bagi Sesi Akademik 2018/20197/26/2018 3:50 PM
1 - 30Next