Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
spjpa-14-2014.pdf
  
Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 14/2014 – Peraturan Mendiami Rumah Kerajaan Di Bawah Kawalan Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan8/3/2015 4:07 PM
spjpa-10-2014.pdf
  
Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 10/2014 - Urusan-Urusan Persaraan & Menamatkan Perkhidmatan 8/3/2015 4:03 PM
SPJPA 12-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan April 20175/22/2017 1:56 PM
SPJPA 10-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Bulan Februari 20174/26/2017 11:38 AM
SPJPA 09-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20163/9/2017 3:13 PM
index GO-FR Februari 2017.pdf
  
Index Peperiksaan GO & FR Februari 20172/8/2017 2:21 PM
SP Result GO-FR Dis 2016.pdf
  
SP Keputusan GO & FR Disember 20162/8/2017 2:19 PM
SPJPA 05-2017.pdf
  
Bengkel Dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20172/4/2017 9:04 AM
SPJPA 02-2017.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Tahun 20171/16/2017 11:08 AM
SPJPA 18-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Bulan Ogos 201610/27/2016 9:58 AM
SPJPA 15-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Ogos 20169/28/2016 9:25 AM
SPJPA 14-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkembangan Negara Brunei Darussalam (Constituition Of Brunei Darussalam) Section B Bagi Bulan Mei 20168/27/2016 11:24 AM
SPJPA 12-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Jun 20167/12/2016 10:22 AM
SPJPA 10-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan April 20166/9/2016 11:03 AM
SPJPA 09-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C Dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) Section B Bagi Bulan Disember 20154/14/2016 10:36 AM
SPJPA 08-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20154/14/2016 10:33 AM
SPJPA 07-2016.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20164/5/2016 10:07 AM
SPJPA 06-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Februari 20163/8/2016 3:06 PM
SPJPA 03-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Disember 20151/25/2016 10:50 AM
SPJPA 02-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20151/25/2016 10:48 AM
SPJPA 25-2015.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20161/5/2016 2:01 PM
SPJPA 24-2015.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) Bagi Tahun 20161/5/2016 2:00 PM
SPJPA 23-2015.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Tahun 20161/5/2016 9:26 AM
SPJPA 22-2015.pdf
  
Bengkel Dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 201612/12/2015 10:50 AM
SPJPA 19-2015.PDF
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Oktober 201511/9/2015 2:14 PM
SPJPA 18-2015.PDF
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kestiausahaan Bagi Bulan Mei 20159/19/2015 10:05 AM
SPJPA 17-2015.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Ogos 20159/10/2015 11:56 AM
spjpa-16-2015.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Jun 20158/4/2015 9:37 AM
spjpa-11-2015.pdf
  
Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 11/2015 – Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan8/3/2015 4:22 PM
spjpa-10-2015.pdf
  
Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 10/2015 – Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah 8/3/2015 4:20 PM
1 - 30Next