Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPeraturan-Peraturan Penggunaan Permainan Table Tennis


 • Pengguna hendaklah memakai pakaian sukan yang besesuaian.
 • Pastikan peralatan permainan Table Tennis seperti bat dan sebagainya digunakan dengan sewajarnya.
 • Hendaklah memastikan keselamatan diri dan orang-orang disekeliling.
 • Hendaklah sentiasa menjaga kebersihan tempat dan peralatan permainan table tennis semasa dan sebelum meninggalkan bilik permainan.
 • Tidak dibenarkan merokok sepanjang berada di dalam bilik permainan table tennis.
 • Tidak dibenarkan duduk atau berdiri di atas meja Table Tennis.
 • Tidak dibenarkan membawa masuk minuman keras atau makanan.
 • Ahli hendaklah sentiasa bertolak ansur dalam hal pengunaan dengan ahli yang lain.
 • Tutup suis lampu dan lain-lain suis sebelum meninggalkan bilik permainan Table Tennis.
 • Ahli boleh dikenakan ganti rugi pada kadar yang ditentukan dan diluluskan jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda (peralatan sukan, perabot, barangan elektrikal & mekanikal) atas sebab kecuaian sendiri atau ahli keluarga.
 • Kelab Perkhidmatan Awam tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan ganti rugi terhadap kecederaan, kecelakaan dan kehilangan harta benda atau seumpamanya semasa berada di dalam kawasan kawasan kelab.
 • Peraturan ini akan sentiasa dikemaskini dari masa kesemasa.