Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPeraturan Penggunaan Permainan Dart


 • Pengguna hendaklah memakai pakaian yang kemas dan besesuaian.
 • Pastikan peralatan permainan snooker seperti cue, race dan sebagainya digunakan dengan sewajarnya.
 • Hendaklah memastikan keselamatan diri dan orang-orang disekeliling.
 • Hendaklah sentiasa menjaga kebersihan tempat dan peralatan permainan snooker semasa dan sebelum meninggalkan bilik permainan snooker.
 • Pengguna boleh membawa cue sendiri. Bagaimanapun, cue persendirian tidak boleh disimpan atau ditinggalkan di bilik permainan snooker.
 • Tidak dibenarkan merokok sepanjang berada di dalam bilik permainan snooker.
 • Tidak dibenarkan membawa masuk minuman keras atau makanan.
 • Tutup suis lampu dan lain-lain suis sebelum meninggalkan bilik permainan snooker.
 • Ahli boleh dikenakan ganti rugi pada kadar yang ditentukan dan diluluskan jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda (peralatan sukan, perabot, barangan elektrikal & mekanikal) atas sebab kecuaian sendiri atau ahli keluarga.
 • Kelab Perkhidmatan Awam tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan ganti rugi terhadap kecederaan, kecelakaan dan kehilangan harta benda atau seumpamanya semasa berada di dalam kawasan kawasan kelab.
 • Peraturan ini akan sentiasa dikemaskini dari masa kesemasa.