Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSkim-Skim Perkhidmatan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Skim-Skim Perkhidmatan
Soalan-Soalan Lazim​


​Hubungi Kami
​Tel : 2234942
Fax : 2234939
e-mel : info.psd@psd.gov.bn


PANDUAN PELANJUTAN MATAGAJI: EB KHAS

* - Diluluskan tanpa Skim Perkhidmatan
@ - KIV

Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Unit Skim Perkhidmatan
Bahagian Penyelidikan dan Perancangan
Jabatan Perkhidmatan Awam